Condicions d'ús de la web

CONDICIONS D'ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, BOTANICAL-ON LINE SL informa de que és titular del website WWW.DIBUJOSPARAPINTAR.COM. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, BOTANICAL-ON LINE SL informa de les següents dades: BOTANICAL-ON LINE SL, con CIF B64648702, i domicili social a BOTANICAL-ON LINE SL; PASAJE LLOPIS No 12, 08903 L' HOSPITALET DE LLOBREGAT inscrita en el Registre Mercantil en el tom 39879, foli 190, fulla B-355204, inscripció 1a. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és info@botanical-online.com.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús per les websites el website de BOTANICAL-ON LINE SL confereix la condició d’usuari, per la
que s’accepten, des de la navegació per les pàgines BOTANICAL-ON LINE SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web BOTANICAL-ON LINE SL proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’´us correcte de el website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

Política d'enllaços i exencions de responsabilitat

BOTANICAL-ON LINE SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a las que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en su website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a las que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

BOTANICAL-ON LINE SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris de seva website, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, BOTANICAL-ON LINE SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

BOTANICAL-ON LINE SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut de su website. Tant en el que fa referència als continguts la website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condiciones generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de seva website, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Reserva de cookies

BOTANICAL-ON LINE SL es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per les seves websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, BOTANICAL-ON LINE SL informa que les cookies s’associen l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant,
per l’accés a les websites BOTANICAL-ON LINE SL no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

Aquesta pàgina web utilitza Google com a companyia publicitària. Les empreses associades a Google anunciades aquí poden usar la informació de la navegabilitat dels visitants a través del nostre domini per oferir anuncis relacionats amb l'interés de cada visitant.

Pot consultar les condicions i opcions d'aquesta pràctica aquí. (Disponible en anglès)

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, BOTANICAL-ON LINE SL informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recavades per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduits en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat BOTANICAL-ON LINE SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix, BOTANICAL-ON LINE SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel.lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: BOTANICAL-ON LINE SL; PASAJE LLOPIS No 12, 08903 L HOSPITALET DE LLOBREGAT. Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variaci´o i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí o com a cessionària, a BOTANICAL-ON LINE SL Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés BOTANICAL-ON LINE SL.

Accions legals, legislació aplicacble i jurisdicció

BOTANICAL-ON LINE SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i BOTANICAL-ON LINE SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i BOTANICAL-ON LINE SL, els jutjats o tribunals propis de la localitat de L HOSPITALET DE LLOBREGAT